Obaveštenje o zaštiti ličnih podataka sajt Drustva DUDPF

Obaveštenje o zaštiti ličnih podataka i informacija se odnosi na web stranicu Akcionarskog društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom GENERALI Beograd (u daljem tekstu: Generali a.d. Beograd DUDPF) i upravljanje procesom prikupljanja podataka i njihovim korišćenjem.

Koristeći veb-stranicu, pristajete na postupanje s podacima u skladu sa ovim Obaveštenjem.

Generali a.d. Beograd DUDPF, prikuplja od članova dobrovoljnih penzijskih fondova lične podatke i iste obrađuje u svrhu eventualnog zaključenja i ispunjenja Ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Popunjavanjem polja na kontakt stranici naše veb-prezentacije, upoznajete nas sa vašim ličnim podacima i dajete nam saglasnost za prikupljanje i dalju obradu ovih podataka.

Datu saglasnost možete opozvati pozivanjem našeg Kontakt centra koji će vas dalje uputiti u proceduru opoziva saglasnosti u slučaju nedozvoljene obrade podataka, odnosno obrade suprotne cilju, kao i u proceduru u vezi sa pravom na obaveštenje, uvid u podatke i kopiju istih. Sve lične podatke koje nam ostavite popunjavanjem ponuđenih polja tretiramo kao poslovnu tajnu, a čuvaju se trajno, do eventualnog opoziva.

O vama prikupljamo one podatke koje nam vi dostavite. U okviru kontakt strane prikupljaju se sledeći lični podaci:

  • Ime i prezime;
  • E-mail;
  • Broj telefona;

Pored navedenog, Generali a.d. Beograd DUDPF automatski prikuplja podatke o hard disku ili softveru vašeg računara. Ovi podaci mogu da uključe: vašu IP adresu, tip browsera, ime domena, vreme pristupa i adrese web stranica.

Podatke prikupljamo isključivo radi sigurnije identifikacije članova dobrovoljnog penzijskog fonda i postupanja po vašem zahtevu, a navedeni podaci predstavljaju minimum informacija koji nam je u ove svrhe neophodan.

Generali a.d. Beograd DUDPF vas može kontaktirati i u svrhu anketiranja da bi sprovelo istraživanje o vašem mišljenju o trenutnim uslugama koje vam pruža.

Vaše lične podatke nećemo činiti dostupnim trećim licima bez vašeg izričitog pristanka.

Vaši lični podaci  zaštićeni su od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena i pristupa.

Generali a.d. Beograd DUDPF, kao rukovalac i obrađivač podataka preduzima sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa Zakonom, standardom  ISO/IEC 27001:2013  i internim aktima, koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Generali a.d. Beograd DUDPF štiti vašu privatnost i koristi tehnologije koje vam omogućavaju najsigurniji način korišćenja interneta.

Generali a.d. Beograd DUDPF štiti vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili otkrivanja. Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nam se obratiti putem:

  • Kontakt Centra: 011 2220555
  • Pošte: Akcionarsko društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom GENERALI Beograd, Vladimira Popovića 8, 11070 Novi Beograd